Werving & Selectie.

Het wervingstraject

ProMatch recruitment levert maatwerk en vindt voor elke functie binnen uw organisatie de juiste persoon. Na een grondige inventarisatie van het functieprofiel, de bedrijfscultuur en het gewenste kandidaatprofiel, ga ik pro-actief op zoek naar de juiste kandidaat. Dit houdt niet alleen in dat de vacature via meerdere kanalen op een professionele manier online gepubliceerd wordt, maar ook dat ik de allerbeste kandidaten in de markt ga benaderen.

Tijdens het selectieproces worden kandidaten geselecteerd die zowel passen bij de bedrijfscultuur, alsook beschikken over de gewenste ervaring en competenties. Ik verdiep me zo volledig mogelijk in de persoonlijkheid, eigenschappen, ervaring en drijfveren van de kandidaat, om zo tot een duurzame match te komen.

Door een strakke planning te hanteren en de communicatie tussen alle partijen vloeiend te laten verlopen, zult u binnen afzienbare tijd uw nieuwe medewerk(st)er welkom kunnen heten!

Tarief werving en selectie

ProMatch recruitment werft op basis van ‘no cure no pay’. U bent pas een vergoeding verschuldigd op het moment dat er een arbeidsovereenkomst met de kandidaat getekend is. Deze vergoeding kan een vooraf overeengekomen percentage bedragen van het bruto jaarsalaris van de kandidaat, of een vooraf overeengekomen fixed fee.

Graag ga ik met u om tafel om de mogelijkheden te bespreken.

Scroll Up